Witamy na stronie IMAF POLSKA!
"Na szczyt góry wspinamy się różnymi ścieżkami
gdy już tam jednak dotrzemy
wszyscy ujrzymy ten sam księżyc."

Zostań członkiem IMAF Polska


1. Członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym Federacji może być organizacja pozarządowa - stowarzyszenie lub inna osoba prawna, która zadeklaruje swój udział w Federacji i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

Chęć przystąpienia do IMAF Polska wyrażona powinna być poprzez wypełnienie Deklaracji członkowskiej i jej przesłanie listownie na adres: IMAF Polska, ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław lub pocztą elektroniczną (skan) na adres imaf@imaf.pl.

Złożenie Deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z akceptacją Statutu i innych postanowień Federacji (uchwały, regulaminy).

Po otrzymaniu Deklaracji członkowskiej Zarząd Federacji podejmuje uchwałę o przyjęciu (bądź w uzasadnionych przypadkach, nie przyjęciu) w poczet członków zwyczajnych IMAF Polska, co potwierdzone zostaje stosownym dokumentem przekazanym reprezentantowi nowego członka.

Jednym z ważniejszych obowiązków członka zwyczajnego jest opłacenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 200 zł (uchwała Zarządu nr 7/2010). Płatność powinna nastąpić do końca I kw. roku kalendarzowego a w przypadku przystąpienia do IMAF Polska w późniejszym czasie, w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia w poczet członków.
 Ważne !

Najbliższe imprezy PL
18-20 październik, Nowe
Seminarium Karate z Pascal Lecourt

09-10 listopad, Oświęcim
Staż Okinawa Kobudo i Karate


Najbliższe imprezy EU
25-27 październik, Papendal, Holandia
Kongres IMAF-EU
Budo Day - Seminarium
Egzaminy Mistrzowskie DAN


Designed by M. Żuchelkowski | © IMAF Polska 2010-2019